Avís legal

Drets de la Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la web site www.chrlegal.com, ja siguin texts, imatges, sons, fitxers, animacions o qualsevol altre element del seu disseny o estructura son propietat exclusiva de CHR LEGAL 2015, S.L.P., Societat titular de la pàgina web amb N.I.F B-66595612 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45018 fulla 474408, Foli 1, Secció General. Qualsevol acte de distribució o comunicació publica, reproducció o emmagatzematge total o parcial, s’ha de realitzar amb el previ consentiment dels responsables de CHR LEGAL 2015, S.L.P.

Normes Deontològiques i Col·legiació

Els titulars de la web site, amb domicili a Barcelona, Carrer Fontcoberta, 1, estan subjectes a les normes deontològiques que es contenen als Estatuts de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Condicions d’ús

El contingut d’aquest lloc web es de caràcter informatiu i l’accés al mateix no suposa cap relació professional ni vinculació contractual alguna. L’informació referenciada al present lloc web, en cap cas, pot considerar-se com substitutiu d’un assessorament legal o professional.

Tractament de les Dades de Caràcter Personal

En compliment de la llei 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dates de Caràcter Personal, totes les dades que es rebin a través de la pàgina de Contacte de la web site, no s’inclouran a cap fitxer de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la concessió de les seves dades mitjançant comunicació escrita amb el despatx.

L’usuari conta amb la màxima confidencialitat i el secret professional de tots els professionals del despatx.

Disponibilitat i Accessibilitat a la web site

CHR LEGAL 2015, S.L.P. no garanteix en cap cas la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis, que puguin patir interrupcions per causes alienes a l’empresa.

Cookies

Aquesta web utilitza cookies, que és una petita informació guardada en l’equip per tal d’ajudar a la web a proporcionar una millor experiència de l’usuari. En general, les cookies s’utilitzen per mantenir les preferències de l’usuari i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com Google Analytics. Per norma general, les cookies faran que la seva experiència de navegació sigui millor. No obstant, és possible que prefereixis desactivar les cookies en aquesta web i no en les altres. La forma més eficaç és desactivar les cookies al navegador.