Valors

“No concebem cap altra manera de treballar que no sigui amb fidelitat a aquests valors”